AGCO Launches the first Fendt Dealers in South Africa

AGCO Launches the first Fendt Dealers in South Africa

Johannesburg, South Africa, 22 April 2021: It is with great excitement that AGCO, Your Agriculture Company announces the first group of Fendt dealers on the continent, spread across the diverse agricultural landscape of South Africa. Dealer proposals rolled in soon...
AGCO Launches the first Fendt Dealers in South Africa

AGCO Stel bekend die eerste Fendt-handelaars in Suid-Afrika

Johannesburg, Suid Afrika, 22 April 2021: Met groot opgewondenheid kondig AGCO, Jou Landbou Maatskappy, die eerste groep Fendt-handelaars aan wat versprei is oor die landbou-landskap van Suid-Afrika. Voorstelle van handelaars het begin inkom kort nadat ‘n...